close

Izravna komunikacija

Web stranica je kao dio kampanje "Vremenski trezor" kreirana u suradnji s agencijom Degordian

Vremenski trezor Zagrebačke banke

10.10.2014. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, naručitelj: Zagrebačka banka, proizvod / usluga: bankarstvo/investicije/osiguranja

Kampanja koja traje 100 godina

Vremenski trezor

15.05.2014. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, TV, naručitelj: Zagrebačka banka, proizvod / usluga: bankarstvo/investicije/osiguranja

Nastavak kampanje u povodu 100 godina Zagrebačke banke

Uz dobre ideje od 1914.

Kampanja za ZABA MasterCard Student karticu

Komunikacija projekta Zagrebačke banke za poticanje poduzetništva

Kampanja za Prvu stambenu štedionicu

Kampanja za Servis centar Zagrebačke banke