close

Bruketa&Žinić&Grey

Zavrtnica 17
10 000 Zagreb
Croatia
bruketa-zinic.com

telefon: +385 1 6064 000
fax: +385 1 6064 001
e-mail: info@bruketa-zinic.com

 

kontakt za novinare, festivale i javne nastupe

e-mail: jelena.mihelcic@grey.com

 

službenik za zaštitu osobnih podataka

Martina Arapinac Radičević
Remetinečka cesta 101
10 020 Zagreb

telefon: 095 8000 216
martina@odvjetnica-arapinac-radicevic.com

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja zadaće sukladno čl. 37. Opće uredbe o zaštiti podataka te isti, između ostalog, sukladno navedenom članku savjetuje voditelja obrade te zaposlenike o obvezama iz Uredbe. Službenik za zaštitu osobnih podataka ne daje pravne savjete drugim voditeljima obrade i drugim fizičkim osobama koji nisu zaposlenici voditelja obrade kod kojeg je isti imenovan.

Pravila o privatnosti


Brigada

Zavrtnica 17
10 000 Zagreb
Croatia
brigada.hr

telefon: +385 1 6064 034
e-mail: info@brigada.hr