Eng
09 kol 2023.
medij: #branding #digitalna komunikacija #izravna komunikacija #strategija klijent: #auric barrels sektor: #B2B

Kako inozemne vinare uvjeriti u vrhunsku kvalitetu bačvi od slavonskoga hrasta

Brendiranje, prodajna brošura i web-stranice za Auric

Auric je proizvođač vrhunskih vinskih bačvi od slavonskoga hrasta. Na svjetskom se tržištu susreću s problemom vezanim uz percepciju kvalitete svog drveta i proizvoda. U suradnji s agencijom Bruketa&Žinić&Grey napravili su novu brend strategiju (strategiju marke), web-stranice (mrežne stranice) i prodajnu brošuru.

Analiza

Kada je riječ o proizvodnji vinskih bačvi, najbolju percepciju ima francuski hrast. Manje je poznato da je slavonski hrast kitnjak svojom kvalitetom pandan onom francuskom. Austrija, Francuska i Italija zemlje su svjesne vrijednosti ove sirovine, no zbog slabe tradicije bačvarstva u Hrvatskoj, vinari nerado kupuju gotov proizvod. S druge strane, slavonski hrast kao sirovina često se nalazi u talijanskim ili francuskim bačvama, upravo zbog nedostatka njihove vlastite.

Iz istraživanja i dubinskih intervjua s vinarima i međunarodnim prodajnim predstavnicima Auric bačvi, proizašli su sljedeći uvidi:

1. Nepoznavanje geografskih regija. Inozemni vinari ne znaju gdje je Slavonija te ju miješaju sa Slovačkom ili Slovenijom.

2. Nepovjerenje u stručnost hrvatskih bačvara.

3. Vinari ističu kako im je bitna mogućnost ponovljene kupnje bačve koja će kvalitetom sirovine i aromatikom biti jednaka prethodnim kupnjama i garantirati kontinuitet vina.

4. Inozemne bačvarije otkupljuju sirovinu od vlasnika šuma na različitim lokacijama – francuske šume, slavonske šume, šume istočnoeuropskog prostora.

Sinteza

Posebnost Auric bačvarije, osim tehnološki superiorne tvornice, je upravo posjedovanje 15.000 hektara vlastite šume slavonskoga hrasta kojom dominira visokokvalitetni hrast kitnjak. Šuma se nalazi u srcu brežuljkastog dijela slavonske regije, a tvornica na samome rubu šumske zone. To ih čini drugačijima od bilo koje druge bačvarije na svijetu – drugi kupuju drvo, a Auric njeguje šumu.

Iz navedenog insighta (uvida) proizašlo je pozicioniranje – Slavonian forest in the barrel (Slavonska šuma u bačvi). Time se ističe da Auric bačve nisu samo gotov proizvod, već se u njima nalazi čitav zbir obilježja koja čine slavonski terroir.

Vlastita šuma i visoka tehnologija omogućuju i preciznu sljedivost i potpunu kontrolu nad sirovinom i krajnjim proizvodom.

Implementacija

Prodajna brošura

Bačva je proizvod koji se za kupca radi po narudžbi i teško ju je potencijalnom inozemnom klijentu pokazati prije kupnje. Zbog toga je dizajnirana prodajna brošura inspiriran uzorcima materijala, zidnih i podnih obloga. Prodajna brošura ima zadatak neodlučnim kupcima pokazati kvalitetu drveta, gustoću, odnosno finoću goda, pravilan način cijepanja drveta, te spektar aromatike prema različitim stupnjevima tostiranja bačve.

 

Forest Mapping

Forest Mapping (mapiranje šume) budući je sustav mapiranja svakog oborenog drveta pod određenim brojem, koje se dalje cijepa u dužice za proizvodnju bačvi. Numeriranjem svake od tih dužica i kodiranjem podataka o dužini i uvjetima sazrijevanja, vinari će moći dobiti uvid u točnu mikrolokaciju gdje je njihova bačva nekad rasla.

Forest Mapping, kao alat, ima tri zadatka. Prvi je pokazati da je Auric privatni vlasnik šume slavonskoga hrasta iznimne kvalitete. Drugi je locirati šumu i vinariju u srcu brežuljkastog dijela Slavonije, regije prepoznatog naziva u bačvarskom svijetu, no često krivo locirane. Treći je zadatak pokazati stopostotni stupanj kontrole nad biranjem sirovine i ponavljanjem bačvi iste aromatike.

Web-stranice

Kako je brend strategija implementirana izradom Auric web-stranica pogledajte na poveznici.

Medij
branding
digitalna komunikacija
izravna komunikacija
strategija
Proizvod/usluga
B2B
Klijent
auric barrels
Projektni tim
Auric Barrels:
Marija Labrtić - direktorica/CEO
Melita Rumbak - voditeljica prodaje/enologinja

Bruketa&Žinić&Grey:
Ivo Payer - kreativni direktor
Maša Ivanov - direktorica odnosa s klijentima i voditeljica projekta
Matej Vučković - senior dizajner
Iva Pemper - junior umjetnička direktorica
Vesna Đurašin - voditeljica produkcije
Partneri
Željka Zrnić - strateginja za brendove
Panda Monk - web-dizajneri i programeri
Domagoj Kunić - fotograf prodajne brošure
Podijeli

Slični članci

Bliski susreti paške vrste

Brending gastro manifestacije MarsOvca koju organizira Udruženje obrtnika Novalje, Turistička zajednica grada Novalje i Grad Novalja

Povratak na vrh