close

Cilj je bio kreirati karticu atraktivnog dizajna koji komunicira sve mogućnosti njezine upotrebe