close

Ako stvari krenu naopako…

18.12.2014. |  objavili Popular Bruketa&Žinic OM, medij: kampanja, TV, naručitelj: UniCredit banka, proizvod / usluga: bankarstvo/investicije/osiguranja

Nastavak kampanje za UniCredit banku

Kampanja iz Populara Bruketa&Žinić OM

Selektor

10.05.2013. |  objavili Popular Bruketa&Žinic OM, medij: kampanja, naručitelj: UniCredit banka, proizvod / usluga: bankarstvo/investicije/osiguranja

Kampanja za UniCredit banku Srbija