close

Kampanja za prevenciju raka dojke

Mamograf vidi više nego oko

22.03.2013. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, vanjski oglas, naručitelj: Udruga Sve za nju, proizvod / usluga: javno mnijenje

Cilj kampanje je povećati svijest o važnosti redovitih pregleda dojki – mamografija.