close

Kampanja za Dane komunikacija

Vizualni identitet Dana komunikacija

21.02.2013. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: vizualni identitet, naručitelj: HURA, proizvod / usluga: zabava/slobodno vrijeme/kultura

Ideja za vizualni identitet došla je iz razmišljanja da se vizualizira komunikacija sâma i to kroz staru, dobro poznatu igračku: dvije limenke spojene konopom.