close

Pinklec na rame i put svijeta

02.02.2015. |  objavili Bruketa&Zinic OM Wien, medij: digitalna komunikacija, naručitelj: Aussenwirtschaft Austria, proizvod / usluga: javne usluge

Online video za Gospodarsku komoru Austrije

Uklizavanje u božićnu sezonu

03.12.2014. |  objavili Bruketa&Zinic OM Wien, medij: izravna komunikacija, naručitelj: Aussenwirtschaft Austria, proizvod / usluga: javne usluge

Božićna čestitka za Austrijsku gospodarsku komoru