Eng
18 stu 2016.

Sporto nagrada za Prijaffi se kampanju

Nagrada u kategoriji Digital za kampanju beogradske agencije Popular B&Ž u suradnji s Jaffa Crvenkom, a s ciljem podrške Olimpijskom Komitetu Srbije.

< 1 2 3 4 5 >
Povratak na vrh