Eng
18 kol 2017.

B&Žniss school

Agencijska edukacija

B&Žnis škola je interni projekt agencijske edukacije u okviru kojega članovi agencijske zbornice organiziraju predavanja, radionice i prezentacije. Iako nastavni plan pretežno pokriva tematiku tržišnoga komuniciranja, velik je njegov dio posvećen novim tehnologijama, kreativnim inicijativama raznih vrsta, ali i osobnom razvoju. BiŽnis škola ima naravno i vlastiti vizualni identitet čiji su autori Jimbo Bernaus i Mart Varik.

Povratak na vrh