Eng
07 ruj 2012.

Bruketa&Žinić OM savjetuju o učinkovitoj kreativnosti

Treće mjesečno izdanje magazina Global Insights u izdanju E3 mreže agencija, naslovljenog “Ideje koje prodaju”, uredila je agencija Bruketa&Žinić OM

e3_global_insights_1

Agencija Bruketa&Žinić OM uredila je treće mjesečno izdanje magazina Global Insights kojeg izdaje E3 mreža agencija, naslovljeno “Ideje koje prodaju”. Broj je fokusiran na kreativnost te kroz niz alata pokazuje kako kombinacijom strateških promišljanja i out of the box kreativnih rješenja doći do efikasnih marketinških kampanja koje uspješno prodaju naručiteljev proizvod ili uslugu.

Kreativnost je istovremeno proces i rezultat, piše u jednom od članaka, a kreativan rad je koristan samo onda kada rješava problem i potiče na reakciju. Postoji proces za dobivanje uvida koji će osigurati da rad komunicira s ciljanom publikom i koji će pokazati razumijevanje njihovih potreba na način da oni sami kažu – Da, i ja imam jednako iskustvo.

e3_global_insights_2

Izdanje magazina Global Insights za kolovoz 2012 sadrži alate i primjere za poticanje učinkovite kreativnosti na komunikacijskim projektima, a isto tako i primjer kreativnog okruženja unutar organizacije.

Magazin Global Insights dijeli znanja o tome što funkcionira u marketingu s međunarodnog gledišta. Svaki broj uređuje druga agencija članica E3 mreže agencija, može se besplatno skunuti s E3 web stranice ili putem newslettera.

E3 mreža agencija je organizacija koja okuplja neovisne reklamne agencije diljem svijeta. Fokusirana je na lokalni i međunardni razvoj robnih marki razmjenom globalnih uvida i suradnjom. Pokriva B2B i B2C komunikaciju u preko 25 industrijskih sektora sa stručnjacima iz područja oglašavanja, društvenih mreža, digitalne i mobilne komunikacije. E3 mrežu formiralo je pet europskih reklamnih agencije 1978. godine, a danas uključue preko 30 članica iz 30 zemalja iz Europe, Azije, Australije i SAD-a.

Povratak na vrh