close

Ako stvari krenu naopako…

18.12.2014. |  objavili Popular Bruketa&Žinic OM, medij: kampanja, TV, naručitelj: UniCredit banka, proizvod / usluga: bankarstvo/investicije/osiguranja

Nastavak kampanje za UniCredit banku

Web stranica je kao dio kampanje "Vremenski trezor" kreirana u suradnji s agencijom Degordian

Vremenski trezor Zagrebačke banke

10.10.2014. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, naručitelj: Zagrebačka banka, proizvod / usluga: bankarstvo/investicije/osiguranja

Kampanja koja traje 100 godina

Promocija na Weekend Media Festivalu

Vremenski trezor

15.05.2014. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, TV, naručitelj: Zagrebačka banka, proizvod / usluga: bankarstvo/investicije/osiguranja

Nastavak kampanje u povodu 100 godina Zagrebačke banke

Kampanja iz Populara Bruketa&Žinić OM

Uz dobre ideje od 1914.

Kampanja za Croatia osiguranje

07.04.2014. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, TV, naručitelj: Croatia osiguranje, proizvod / usluga: bankarstvo/investicije/osiguranja

Obvezno auto osiguranje

Cilj je bio kreirati karticu atraktivnog dizajna koji komunicira sve mogućnosti njezine upotrebe

Kampanja za ZABA MasterCard Student karticu