close

Brigada je osmislila tipski koncept organizacije i uređenja poslovnica ORYX rent a car te dizajn modularnog prodajno-informativnog pulta primjenjivog na sve postojeće i nove lokacije. Pult je dizajniran prateći nove vizualne standarde ORYX grupe, a svojom formom i ergonomskim dizajnom u potpunosti mijenja dosadašnji način rada s klijentima te ga čini bržim i efikasnijim

Kako bismo saznali što zaista treba hrvatskim korisnicima, odlučili smo ih direktno pitati što misle o teleoperaterima i proizvodima koje im nude

Brigada projektirala novu generaciju Tele2 trgovina

27.05.2011. |  objavili brigada, medij: uređenje prodajnog mjesta, naručitelj: Tele2, proizvod / usluga: telekomunikacije

Koncept prodajnog prostora

Prodajno mjesto kao medij za priču o brandu

28.01.2011. |  objavili brigada, medij: uređenje prodajnog mjesta, naručitelj: Tele2, proizvod / usluga: telekomunikacije

Uređenje Tele2 prodajnih mjesta

U suradnji s našom sestrinskom agencijom Brigada, osmislili smo i realizirali koncept prodajnih mjesta za Nar Mobile

Stranica 3 od 3123