close

Knock out

14.01.2011. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: TV, naručitelj: Tele2, proizvod / usluga: telekomunikacije

Kampanja za Tele2 koja komunicira Knock-out tarifu

Jedan savršen trenutak

11.01.2011. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, TV, naručitelj: Dugraf, proizvod / usluga: korporativno

Postoji mjesto za svaku dobru ideju

11.01.2011. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, TV, naručitelj: Magdalena festival, proizvod / usluga: zabava/slobodno vrijeme/kultura

TV spot za festival kreativnih komunikacija

Dosta gluposti

10.01.2011. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: event, gerila, kampanja, novinski oglas, TV, vanjski oglas, naručitelj: Tele2, proizvod / usluga: telekomunikacije

Prva Tele2 kampanja u Hrvatskoj

Božić s Jamnicom

09.01.2011. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, novinski oglas, TV, naručitelj: Jamnica, proizvod / usluga: bezalkoholna pića

Blagdanska kampanja za Jamnicu

Imam moć

08.01.2011. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, TV, naručitelj: Jamnica, proizvod / usluga: bezalkoholna pića

Animirani TV spotovi za Juicy Fruits

Ja saM Centar svijeta

07.01.2011. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, TV, naručitelj: Neomedia, proizvod / usluga: zabava/slobodno vrijeme/kultura

TV spot za promociju www.MCmusicclub.com

Krave

07.01.2011. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, TV, naručitelj: Dukat, proizvod / usluga: hrana

TV spotovi za Dukat mlijeko

Je*sam

06.01.2011. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: gerila, izravna komunikacija, kampanja, novinski oglas, TV, vanjski oglas, naručitelj: Jeger, proizvod / usluga: odjeća/obuća

Kampanja za Je*s lanac trgovina

Sok s karakterom

06.01.2011. |  objavili Bruketa&Žinić, medij: kampanja, TV, naručitelj: Jamnica, proizvod / usluga: bezalkoholna pića

TV spotovi za Juicy