Linda Cooper Bowen, novinarka Communication Artsa, časopisa o tržišnom komuniciranju, posjetila je Zagreb i objavila reportažu o agenciji na deset stranica u kojoj daje i svoje viđenje hrvatske kulture tržišnoga komuniciranja. Naslov članka je Velika agencija u malome Beču.

Communication Arts ima 50 godina tradicije. Časopis prati aktualnosti na tržištu oglašavanja, dizajna, ilustracije, fotogafije i interaktivnih medija.

ostavite komentar

Connect with Facebook

Imajte na umu: jezik mržnje, netočne činjenice i slab spisateljski stil morat ćemo obrisati.